Qui som?

Home»Qui som?

QUI SOM - Descripció de l'empresa:

Des de l’any 1997 estem donant servei professional en les rames de l’assessoria jurídica, fiscal, comptable, laboral i assegurances. Amb una àmplia diversitat de sectors econòmics, el nostres clients ens han anat dipositant la seva confiança al llarg del temps, la qual cosa és d’agrair ja que la seva publicitat és la millor que puguem tenir. Degut a tot això, la demanda de nous serveis ens ha fet haver d’ampliar tant el despatx professional com el nombre de persones que estem a la seva disposició. Així havent començat amb una plantilla dels dos socis fundadors, s’ha anat incrementant la plantilla de l’empresa de forma gradual i segons les necessitats, fins a la plantilla actual, a l’any 2014, que està integrada per 8 persones.

Per la nostra empresa també han estat i estan fent les seves pràctiques molts estudiants que en hores d’ara estan treballant a diversos llocs administratius d’empreses de reconegut prestigi a la nostra comarca. A la vegada, tot l’equip humà de la nostra empresa està sempre en continu reciclatge i formació, per tal de poder adquirir els millors coneixements i poder donar el millor servei als nostres clients, la qual cosa es tradueix en una seguretat i excel·lència en les tasques de cada dia.

Tots aquests departaments estan completament interrelacionats, oferint a la fi un servei d’assessorament integral, tant per a l’empresa com per al particular.

Oficina técnica de serveis administratius

per a l’empresa i el particular.

Contacta amb nosaltres per a rebre informació detallada dels nostres serveis

Contacta