Comptable-Fiscal

Home»Comptable-Fiscal

Aquest departament està composat per dos persones, una Diplomada en Ciències Empresarials i una Titulada Administrativa en informàtica d’empreses. Els serveis que presten són la confecció de la comptabilitat tant en estimació directa normal com en l’estimació directa simplificada i l’estimació o mòduls.

A la vegada es complimenten tots els tipus de declaracions fiscals obligatòries per a cada empresari i el particular, d’acord amb les normes tributàries vigents, donant els consells i l’assessorament adient per a cada tipus d’activitat i empresa. Així mateix, s’atenen i es confeccionen els possibles recursos i escrits que s’hagin de presentar pels nostres clients davant la Hisenda Pública, i s’assisteix al client en els diversos tràmits o inspeccions que se li puguin presentar davant l’Agència Tributària.

Es fa un seguiment acurat amb la col·laboració del propi empresari, del desenvolupament de la empresa al llarg del exercici fiscal per tal de poder facilitar-li una composició de la situació fiscal i comptable en que es troba en tot moment.