Laboral-social

Home»Laboral-social

En aquesta secció un Diplomat en Relacions Laborals, i una Tècnic-administratiu porten a terme l’assessorament sòcio-laboral de les empreses dels nostres clients. Confeccionem tot tipus de contractes de treball, nòmines segons el tipus d’empresa i conveni aplicable, liquidació i quitança, acomiadaments, pròrrogues de contractes, càlculs d’endarreriments de convenis, i un llarg etcètera, que comprèn l’ampli món laboral. Tot això es confecciona de forma ràpida i segura, i amb la tecnologia més avançada per als nostres clients. Les empreses amb connexió a internet, poden rebre directament a les seves oficines, la diversa documentació laboral que confeccionem al nostre despatx en qüestió de segons i amb tota la garantia de seguretat d’enviament per la xarxa.

També es porta a terme l’assessorament personal i la tramitació d’expedients d’incapacitats, jubilació, mort i supervivència, estrangeria i pensions internacionals.

Tanmateix i dintre de la secció jurídica, assistim i representem als nostres clients davant el Jutjat de lo Social amb totes aquelles controversies entre empresa i treballador.