Mercantil

Home»Mercantil

La part mercantil és una altra rama de la que ens ocupem en el nostre despatx professional, complementant tota la part laboral i fiscal del client, per tal de poder-li indicar la millor forma jurídica que pot donar al seu entramat empresarial. Així des de una simple comunitat de béns o societat civil, fins a una societat limitada o limitada laboral, cooperativa o societat anònima.

Constitució, dissolució, traspàs de patrimonis, etc, són alguns dels tràmits d’aquest departament.